Trening Twórczości

„Kreatywność to cud połączenia dziecięcej, niczym nie ograniczonej energii z czymś przeciwnym i wrogim – poczuciem porządku wynikającym ze zdyscyplinowanej inteligencji dorosłego.
Norman Podhoretz

Trening twórczości z elementami arteterapii

Osobowość każdego człowieka kształtuje się w zetknięciu z otaczającym światem. Sztuka pomaga  w rozumieniu rzeczywistości oraz budowaniu do niej pozytywnego stosunku: pobudza twórcze myślenie, zachęca do otwartej postawy, uczy piękna, wartościowania  i zachęca do interakcji z otoczeniem.

 

Trening twórczości z elementami arteterapii to inspirujące i integrujące spotkanie ze sobą poprzez sztukę, wyobraźnię, rozmowę i pracę w grupie. To twórcza metoda, dzięki której sam odkryjesz nowe spojrzenie,  radość i zainteresowanie własnym życiem. Trening twórczości obejmuje całość: ciało, duszę, umysł, emocje.

 

Zadaniem treningu twórczości jest pogłębienie umiejętności wnikliwego postrzegania otaczającego nas świata, budowanie samoakceptacji, odnajdywanie oraz rozwijanie indywidualnych uzdolnień. Dzięki tej formie rozwoju nabędziesz też konkretnej wiedzy i umiejętności w dziedzinie:

  • florystyki i bukieciarstwa,
  • decoupagu,
  • pracy z gliną,
  • quillingu i innych metod papieroplastycznych.

 

Trening twórczości to przegląd technik, zbiór wskazówek, zachęta do rozwoju, do kształtowania nawyków, postaw i umiejętności. Głównym celem treningu jest umożliwienie dokonywania zmian, wzrostu, rozwoju osobistego poprzez stosowanie materiałów artystycznych w bezpiecznych i sprzyjających temu warunkach.

 

Osoby podejmujące tą formę rozwoju nie muszą posiadać zdolności artystycznych ani wcześniejszych doświadczeń ze stosowaną metodą czy techniką.

 

Proponujemy treningi zarówno w ujęciu rozwojowym, jak również terapeutycznym.

 

Zapraszamy dorosłych, młodzież i dzieci.

Centrum Zmiany © 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone.