Szkolenia

W pracy trenerskiej i doradczej kieruję się powyższą zasadą, dlatego angażuję uczestników moich szkoleń i warsztatów, aby nawet w trakcie pojedynczej sesji uczestnik mógł doświadczyć i uświadomić sobie swój potencjał.

W ramach doradztwa personalnego proponuję szkolenia indywidualne lub w małych grupach mające charakter praktycznych warsztatów interakcyjnych, podczas których uczestnik ćwiczy oraz uczy się jak stale i skutecznie rozwijać określone umiejętności. Indywidualne podejście lub praca w małych grupach (4-6 osób) oraz wykorzystanie nowoczesnych i skutecznych metod, jak np. odgrywanie scenek, analiza przypadków, praca w parach, wizualizacje multimedialne czy dyskusje moderowane, pozwalają na przyspieszanie przyswajania wiedzy i umiejętności oraz zwiększenie efektywności uczestnika.

Szkolenia i warsztaty realizowane w systemie doradztwa indywidualnego dają możliwość elastycznego dostosowania do umiejętności i oczekiwań uczestnika. Zamawiający może modyfikować program kursu, tworząc nową, unikalną wersję.

Priorytetem działalności Centrum Zmiany jest również indywidualizacja usług dla grup szkoleniowych. Centrum wraz ze swoimi partnerami biznesowymi oferuje organizację szkoleń na zamówienie, przygotowywanych ściśle według wskazań klienta.

Obszarem moich specjalizacji są:

 • umiejętności osobiste,
 • komunikacja interpersonalna,
 • biznesowy savoir-vivre,
 • etykieta w biznesie i protokół dyplomatyczny,
 • zarządzanie poprzez wartości,
 • sztuka prezentacji i wystąpień publicznych,
 • kreatywność jako metoda podnoszenia efektywności,
 • asertywność jako podstawa relacji biznesowych,
 • budowanie zespołów,
 • profesjonalna obsługa klienta – standardy obsługi,
 • zarządzanie sobą w czasie,
 • radzenie sobie ze stresem.

Jeśli jesteś zainteresowany doradztwem lub szkoleniami realizowanymi przeze mnie indywidualnie lub w ramach firm, z którymi współpracuję wraz z wyspecjalizowanymi trenerami różnych dziedzin, to zapraszam do kontaktu.

Centrum Zmiany © 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone.