Publikacje Naukowe

 • Ł. Brzeziński, Metody pracy doradcy zawodowego – wybrane wyniki badań własnych, [w:] R. Gerlach (red)., Szkoła, Zawód, Praca, nr. 20/2020, Bydgoszcz, s.  (w druku) 
 • Ł. Brzeziński, Najnowsze badania nad zastosowaniem coachingu w poradnictwie zawodowym, Doradca kariery, 2020 (w druku) 
 • Ł. Brzeziński, Formy pracy doradcy zawodowego – wybrane wyniki badań własnych, [w:] R. Gerlach (red)., Szkoła, Zawód, Praca, nr. 17/2019, Bydgoszcz, s.243-158.
 • Ł. Brzeziński, Coaching w poradnictwie zawodowym dla osób dorosłych – wybrane refleksje, Edukacja Technika Informatyka, Wydawnictwo Uniwersytety Rzeszowskiego, nr 4 (26) 2018, Rzeszów, s. 275-281.
 • Ł. Brzeziński, Coaching w poradnictwie zawodowym, Doradca kariery 2(2) 2018, s. 15-16.
 • Ł. Brzeziński, Coaching – metoda rozwoju kompetencji transferowalnych, [w:] R. Gerlach, R. Tomaszewska-lipiec (red)., Edukacja dla przyszłości w perspektywie orientacji na rynek pracy, Bydgoszcz 2017, s. 263-284.
 • Ł. Brzeziński, Coaching jako uzupełnienie umiejętności doradców zawodu, Rynek-Społeczeństwo-Kultura, nr. 4(20)/2016 s. 50-55.
 • Ł. Brzeziński, Zarządzanie talentami w organizacji, [w:] R. Gerlach (red)., Szkoła, Zawód, Praca, nr. 12/2016, Bydgoszcz, s. 126-143.
 • Ł. Brzeziński, B. Klemczak, Coaching jako nowoczesny styl komunikacji nauczyciela w procesie edukacji, [w:] J. Nowosielska D. Bartnicka (red)., Coaching, mentoring, tutoring – wyzwania dla edukacji XXI wieku, Warszawa 2016, s. 127-142.
 • Ł. Brzeziński, Ogólnopolska konferencja naukowa „Relacje praca-życie pozazawodowe drogą do zrównoważonego rozwoju jednostki” [w:] R. Gerlach (red)., Szkoła, Zawód, Praca, nr. 9/2015, Bydgoszcz, s.135-138.
 • Ł. Brzeziński, Coaching emerytalny – perspektywa podejmowania dalszej aktywności, [w:] Przegląd Naukowo Metodyczny. Edukacja dla bezpieczeństwa, rok VIII numer 1/2015 (26), Poznań 2015, s. 165-174.
 • Ł. Brzeziński, Coaching – możliwość wykorzystania w edukacji, [w:] Przegląd Pedagogiczny, nr. 2, Bydgoszcz 2014, s. 166-175. 
 • Ł. Brzeziński, Coaching narzędziem rozwoju zawodowego pracowników, [w:] B. Pietrulewicz (red)., Problemy Profesjologii, Zielona Góra 2013 nr 2. 
 • Ł. Brzeziński, Age management and professional development [w:] R. Tomaszewska-Lipiec (ed)., Professional education in the context of knowledge based economy, Bydgoszcz 2013, s.199-212.
 • Ł. Brzeziński, Ogólnopolskie Seminarium Badawcze Ustroń 4-6 luty 2013,  [w:] R. Gerlach (red)., Szkoła, Zawód, Praca, nr. 4/2012, Bydgoszcz, s.143-145. 
 • Ł. Brzeziński, Coaching – receptą na wsparcie w biznesie i rozwój pracowniczy, [w:] Przegląd Naukowo Metodyczny. Edukacja dla bezpieczeństwa, rok V numer 3/2012 (16), Poznań 2012, s.155-166.
 • Ł. Brzeziński, Coaching rodzicielski – sposób na bezpieczne dzieciństwo, [w:] Przegląd Naukowo Metodyczny. Edukacja dla bezpieczeństwa, rok IV numer 3/2011 (12), Poznań 2011, s. 112-122.

Naukowo

Obok praktycznego aspektu dotyczącego prowadzenia szkoleń i coachingu zajmuję się naukowym zgłębianiem niniejszej problematyki, co przedstawiam na konferencjach naukowych i w artykułach specjalistycznych. 

Zobacz moje Publikacje Naukowe.


Prywatnie

Na co dzień jestem osobą, która wiecznie się uśmiecha. Moje imię pochodzi od łacińskiego słowa lucius – urodzony o świcie - i może, dlatego każdy nowy dzień, nawet ten pochmurny jest dla mnie słonecznym dniem. Jestem osobą, która lubi otaczać się innymi ludźmi, bo to dzięki nim mogę czerpać energię do działania. Uwielbiam poznawać nowe kultury. Podróżować z bagażem na plecach po azjatyckiej ziemi, która rozkochała mnie swoim bogactwem barw, zapachów i dźwięków. Zwiedziłem już Tajlandię, Wietnam, Laos, a planuję Kambodżę i Indie. Z moich podróżny przywożę pomysły i przyprawy, które wykorzystuje przy odkrywaniu nowych smaków, dzieląc się nimi z najbliższymi.  Mam wiele zainteresowań, które w harmonii łączę z pracą i życiem towarzyskim. Jestem po prostu szczęśliwy i wiem, że coaching może pomóc być w pełni szczęśliwy i Tobie.

Centrum Zmiany © 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone.