Coaching Życiowy

Czy myślałeś o tym, aby mieć osobistego trenera?

  • Trener tylko i wyłącznie do Twojej dyspozycji?
  • Osobisty trener, który Cię wspiera, motywuje i sprawuje pieczę nad Twoim rozwojem?
  • Osobisty Trener, który zna Ciebie, Twoje potrzeby, słabości i mocne strony?
  • Indywidualne sesje z osobistym trenerem są idealnym rozwiązaniem dla osób ceniących sobie pracę w atmosferze zaufania i dyskrecji!

Zarówno w pracy, jak i w życiu osobistym pojawiają się sytuacje, kiedy to, co robiliśmy do tej pory, przestaje być wystarczające. Gdy zauważamy, że to, czego się nauczyliśmy, już nie sprawdza się lub nie przynosi spodziewanych efektów, wówczas pojawia się szansa, aby nauczyć się nowych umiejętności i postaw. Ale jak to zrobić?

  • Nie zawsze mamy wystarczający dystans do samego siebie.
  • Nie zawsze potrafimy spojrzeć obiektywnie, bez emocji na to, co robimy, i powiedzieć sobie, że oto od teraz będę pracować inaczej.
  • Co więcej, nie zawsze w pojawiających się na naszej drodze trudnościach jesteśmy w stanie dostrzec szansę na rozwój, na zdobycie nowej wiedzy, umiejętności czy doświadczenia.

Każdy z nas pragnie, by jego praca miała sens, by to, co robi, było ważne i pożyteczne. Wkładamy w naszą pracę mnóstwo wysiłku i czasu… Dopóki wystarcza nam sił…. Gdy sił zaczyna brakować, zaczynamy zadawać sobie pytania:

  • Jak sobie poradzić ze wszystkimi obowiązkami?
  • Jak pogodzić pracę z życiem rodzinnym i osobistym?
  • Jak poradzić sobie z chronicznym stresem i odzyskać wewnętrzną równowagę?…

Gdy nie możemy sami znaleźć odpowiedzi na te pytania, zaczynamy tracić wewnętrzny spokój. Nasza frustracja rośnie, a efektywność w domu i w pracy spada…

Odpowiedzią na te problemy jest Coaching rozwojowy.

Coaching rozwojowy prowadzi do wspierania, inspirowania i motywowania klienta do wprowadzania przemyślanych zmian w swoim życiu lub stanowi pomoc w przełamaniu blokad, ograniczeń, które powstrzymują przed realizacją własnych planów.

Coaching jest asystą w drodze własnego rozwoju. Jest stymulacją do poszukiwań, jest kierunkowaniem myślenia w taki sposób, by uczestnik coachingu sam odnajdywał rozwiązania. Nie jest dawaniem gotowych odpowiedzi, a jest stawianiem właściwych pytań.

Rolą coacha jest bycie obiektywnym, zewnętrznym obserwatorem.

Czas trwania sesji: 60 minut

Centrum Zmiany © 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone.