Coaching Relacji

Jeśli jesteśmy w związku, nie jest to równoznaczne z tym, że już nie trzeba zmienić nic w tym obszarze. Związek cały czas wymaga naszej atencji i – jeśli ją dostanie – może odwdzięczyć się jeszcze lepszą jakością tej relacji.

Coaching par pomaga zrozumieć co i dlaczego nie działa w waszym związku. Oferuje solidne podstawy niezbędne do głębszej analizy myśli, uczuć i potrzeb obojga partnerów. Coching par to seria wspólnych rozmów, podczas których zastanowicie się nad obecną kondycją waszego związku, wzajemnymi potrzebami, wspólnymi celami oraz sposobami wzmacniania relacji. Sesje z coachem mają pomóc wam w osiąganiu celów osobistych, w skutecznym radzeniu sobie w różnych sytuacjach dotyczących funkcjonowania związku.

Zmiany, które nastąpią w waszym życiu dzięki sesjom coachingowym mają być konstruktywne dla waszego związku oraz dla każdego z was. Praca coachingowa koncentruje się na wzmocnieniu tożsamości i wartości związku, urzeczywistnianiu marzeń i celów obu osób, rozwijaniu umiejętności i zachowań potrzebnych do lepszego funkcjonowania związku. Podczas sesji z coachem odkryjecie własne zrozumienie związku, uswiadomicie sobie kiedy czujemcie się bezpieczni i kochani oraz w jakim kierunku chcecie zmierzać jako para.

Coaching nie jest terapią! Nie zastąpi fachowej porady, jeżeli więc takiej potrzebujecie najlepszym wyjściem będzie zwrócenie się o pomoc do specjalisty np.: psychoterapeuty.

Coaching par dotyczy kilku obszarów pracy nad związkiem. Oferta obejmuje zarówno udoskonalanie i tworzenie bardziej satysfakcjonujących relacji, przeciwdziałanie nudzie i rutynie, jak również pracę nad kryzysem, konfliktami, zrozumieniem potrzeb bliskiej osoby. Coaching par może być okazją do usuwania barier, które przeszkadzają wam w związku. Może być też okazją do rozwinięcia większej świadomości odczuć i oczekiwań drugiej strony.

Celem sesji coachingowych jest budowanie harmonijnych relacji, opartych na zaufaniu i zrozumieniu.
Ta oferta jest skierowana do was, jeśli:

  • wasz związek przechodzi kryzys i nie potraficie mu zaradzić,
  • chcecie świadomie podjąć ważne wspólne decyzje,
  • w wasz związek wdarła się rutyna i nuda  i chcecie to zmienić,
  • chcecie lepiej zorganizować wasze wspólne życie,
  • chcecie polepszyć swoje wzorce komunikacyjne w życiu codziennym,
  • chcecie jeszcze lepiej się poznać i lepiej zrozumieć potrzeby drugiej osoby,
  • chcecie świadomie podjąć ważne wspólne decyzje,
  • chcecie przyjrzeć się waszym priorytetom, wartościom i przekonaniom.
  • chcecie razem wkroczyć na ścieżkę rozwoju osobistego, by wasz rozwój mógł przebiegać równolegle i harmonijnie.

Sesja coachingowa trwa 90 minut. Częstotliwość i czas trwania spotkań zależą od indywidualnych potrzeb Klientów i są wstępnie ustalane na pierwszym spotkaniu.

Centrum Zmiany © 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone.