Coaching Biznesowy

  • Masz do zrealizowania ważne cele i plany biznesowe?
  • Chciałbyś skutecznie komunikować się z twoim otoczeniem?
  • Sukces firmy zależy od ciebie?
  • Chciałbyś być profesjonalnym menedżerem zespołu?
  • Zaproponowano ci awans i nie wiesz czy podołasz?
  • Masz zaległości, deadline się zbliża, stres rośnie i nie wiesz jak sobie z tym poradzić?

Skontaktuj się ze mną!

Coaching biznesowy jest indywidualnym wsparciem lidera w osiąganiu jego celów biznesowych. Stwarza dla niego okazję do lepszego przyjrzenia się swojej sytuacji, poszerzenia perspektywy, a dzięki temu dostrzeżenia nowych możliwości i rozwiązań. W trakcie procesu coachingowego klient uświadamia sobie, jakie kompetencje powinien rozwijać oraz jak lepiej korzystać ze swoich naturalnych zdolności, aby osiągać zamierzone rezultaty. Doskonali swoje umiejętności podejmowania trafnych decyzji, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami oraz opracowuje skuteczną strategię działania. Jak przebiega proces coachingu biznesowego.

Coaching Biznesowy

KICK - OFF

Podczas sesji Kick-Off odbywane są 3 rozmowy: 1. Coach i Sponsor 2. Coach i Klient 3. Coach, Sponsor i Klient, podczas których, omawiane są cele do realizacji oraz zasady wzajemnej współpracy.

CYKL SESJI

Cykliczne spotkania, na których Klient pracuje nad realizacją ustalonego celu. Spotkania odbywają się wg ustalonego harmonogramu spotkań.

Sesja końcowa 

Sesja „domykająca”, która stanowi podsumowanie przeprowadzonego procesu coachingowego.

sesja follow-up 

Sesja odbywająca się po kilku miesiącach od ostatniego spotkania (na życzenie sponsora), na której sprawdzamy postępy w realizacji celów.

Centrum Zmiany © 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone.