Coaching

  • Coaching to innowacyjna metoda indywidualnej pracy z Człowiekiem.
  • Coaching jest metodologią działania skoncentrowaną na konkretnej osobie, jej celach i sytuacjach osadzonych w specyficznym dla tej osoby otoczeniu – systemie.
  • Coaching jest odpowiedzią na indywidualne potrzeby Człowieka.
  • Jest odpowiedzią dziś – TU i TERAZ – na dynamicznie postępujące zmiany na rynku.

Coaching zakłada, że to klient posiada najlepszą wiedzę i umiejętności potrzebne do zmiany. Coach wspiera zmiany poprzez pokazanie różnych perspektyw, możliwości i ograniczeń. Coaching wydobywa na światło dzienne często ukryte i nieuświadomione możliwości i potencjał. Sesje coachingowe umożliwiają znalezienie przez Klienta odpowiedzi na zawodowe i osobiste pytania oraz dylematy.

Coaching pomaga człowiekowi w skutecznym osiąganiu zamierzonych celów na różnych poziomach. Zwiększa skuteczność działań. Podkreśla produktywną zmianę, koncentrując się na wzmocnieniu tożsamości i wartości oraz na urzeczywistnianiu celów. Pomaga zbudować przekonania, które są wzmacniające i motywują do działania. Pomaga zastąpić obawy przekonaniami, dającymi siłę do działań.

Coaching

  • Jest procesem umożliwiającym dojście przez klienta do celu wyznaczonego przez siebie samego.
  • Jest procesem doskonalenia kompetencji w określonym obszarze.
  • Jest oparty na partnerskiej relacji i wzajemnym zaufaniu.
  • Wydobywa i wzmacnia to, co w ludziach najlepsze.
  • Wzmacnia firmę nie tylko przez rozwijanie indywidualnych kompetencji, ale też przez kształtowanie odpowiednich postaw.

Proces coachingu

Coaching opiera się na indywidualnych spotkaniach coacha z klientem. Zasady przebiegu tej współpracy ustalane są podczas pierwszej sesji. Standardowo proces składa się z 7-12 spotkań coachingowych – sesji.

Dla zachowania maksymalnej efektywności procesu coachingowego oraz procesu przyswajania wiedzy, umiejętności i odpowiednio utrwalonej zmiany zachowań sesje powinny odbywać się w odstępach 2-3 tygodni.

Centrum Zmiany © 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone.